Kan kryoterapi göra skillnad för ditt gym?

kryoterapi-gym

Gym och träning har vuxit mycket under de senaste åren då personlig hälsa blivit en allt högre prioritering. Vår hälsa och särskilt vårt immunförsvar har hamnat under rampljuset i samband med COVID-pandemin.

Som gymägare är ett av dina mål att kunna sticka ut på marknaden och rekrytera nya medlemmar löpande. Men den ökade konkurrensen inom hälso- och fitnessbranschen kan försvåra det, särskilt när du erbjuder samma utbud av tjänster som dina konkurrenter. Ofta är det väldigt svårt att differentiera sig på marknaden.

Att integrera kryoterapi i ditt helhetskoncept kan vara en bra lösning för att öka ditt medlemsantal och vara i framkant inom det senaste i branschen. I denna artikel presenterar vi fyra sätt som ditt gym kan påverkas positivt av att inkludera kryoterapi i ditt utbud av tjänster.


4 sätt ditt gym gynnas av att inkludera kryoterapi

 

 1. Öka dina intäkter

Kryoterapi innebär en förbättrad allmän hälsa, snabbare återhämtning och bättre prestation vilket gör det till det perfekta tillskottet till dina befintliga tjänster. Genom att lägga till en kryokabin ger du inte bara dina medlemmar något unikt utan kan också generera ytterligare intäkter till ditt gym.

Denna tjänst kan också hjälpa till att locka nya kunder till att bli medlemmar hos just dig. Då de kanske först kommer för att prova kryoterapi, kan du sedan exponera de nya kunderna till dina huvudsakliga tjänster, vilket resulterar i en total affärstillväxt.

2. Öka din effektivitet när du använder oanvända resurser

För att ditt gym ska växa är det viktigt att använda varje resurs för att maximera dina vinster. Om ditt gym har mycket oanvänt utrymme och / eller massor av stilleståndstider kan du lägga till en kryokabin för att bättre använda dina befintliga resurser utan extra personalkostnader.

En kryokabin tar inte mycket utrymme, kräver knappt någon underhållning och är säker för dina kunder. Du behöver bara utrymme för att placera maskinen, utbilda din personal så är du färdig.

3. Ger dig en konkurrensfördel

Konkurrensen i fitnessbranschen kan vara mycket hård och svår. Det finns många företag på marknaden som erbjuder liknande produkter och att skilja sig från konkurrenterna kan vara skillnaden mellan att växa, stanna på samma plats och till och med gå i konkurs.

Genom att erbjuda en ny och unik tjänst som skiljer sig från dina konkurrenter (som kryoterapi) kan du enkelt locka konkurrenternas kunder samtidigt som du ger dina kunder ytterligare en anledning att stanna hos dig. Att skapa en konkurrensfördel gentemot dina konkurrenter garanterar inte bara att du stannar i affärer utan hjälper dig också att växa, även på en mättad marknad.

4. Du kan erbjuda bättre övergripande tjänster

Det övergripande utbudet av tjänster som ditt gym erbjuder förbättras genom tillägg av kryoterapeutiska tjänster. Detta gäller inte bara för antalet tjänster du erbjuder utan också för utbudet och mångfalden av dina tjänster.

Detta skiljer dig från resten, håller dina kunder lojala mot dig och hjälper till att locka andra.


Investera i en kryokabin till ditt gym!

En kryokabin kan vara det affärstillägg du behöver för att skala ditt gym till större höjder och nästa nivå! Det ger dig en konkurrensfördel, förbättrar ditt tjänsteerbjudande, ökar dina intäkter och hjälper dig att använda dina resurser mer effektivt. Kontakta oss för att få en bättre bild av vad det innebär samt få offert på våra produkter!

DELA DETTA INLÄGGET

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email