Är det värt att investera i kryoterapi 2021?

kryoterapi-2021-investering

Att äga en kryokabin har varit en lovande investering de senaste åren, främst i USA. Men är investeringen fortfarande värt det 2021? I USA är kryoterapi är bland de växande verksamheter som ofta ingår i redan befintliga företag. De flesta småföretagen väljer kryoterapi eftersom det tillför mervärde utan stora driftskostnader. Forbes konstaterar att kunder börjar bli mer […]